Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
Rozoq7itOIvXf
Ćwiczenie 1
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba 289 jest równa 17 ., 2. Liczba 4 16 25 jest równa 2 4 5 ., 3. Liczba - - 512 3 jest ujemna.
RpkLU2OzBcEGb
Ćwiczenie 2
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba 7 : 28 jest równa 1 4 ., 2. Liczba 2 32 jest równa 8 ., 3. Liczba 36 3 6 3 jest liczbą całkowitą.
R1Efi7Na0xCXy
Ćwiczenie 3
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba 1575 jest równa 15 7 ., 2. Liczba 261 3 jest równa 3 29 3 . , 3. Liczba 3 5 jest równa 45 ., 4. Liczba 2 21 3 jest równa 42 3 .
R12mh0h621gPu
Ćwiczenie 4
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba 1 3 jest równa 3 3 ., 2. Liczba 7 7 jest równa 7 ., 3. Liczba 3 4 2 jest równa 3 8 2 ., 4. Liczba 3 5 3 jest równa 3 5 3 5 .
R1AOxIquwClP1
Ćwiczenie 5
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Liczba 2 3 - 4 jest większa od 1 ., 2. Liczba 5 2 - 3 jest mniejsza od 1 ., 3. Liczba - 2 5 - 1 - 2 jest liczbą dodatnią., 4. Liczba 6 12 jest równa 6 .
RsUYm6hiqmH5l
Ćwiczenie 6
Zaznacz poprawne stwierdzenie. Możliwe odpowiedzi: 1. Wynikiem dodawania 50 + 18 + 32 jest liczba 10 2 ., 2. Wynikiem dodawania 2 999 + 2 999 jest 2 1000 ., 3. Prawdziwa jest równość 3 555 + 3 555 + 3 555 = 3 555 .
RNH58R6pIOJwM
Ćwiczenie 7
Liczba 2 0 + 2 3 2 4 + 2 - 1 : 2 - 3 2 - 1 + 2 - 2 + 2 - 3 jest Możliwe odpowiedzi: 1. niewymierna, 2. całkowita ujemna, 3. naturalna, 4. mniejsza od 1
R1AV0bO1NXq8U
Ćwiczenie 8
Liczba 3 16 jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. 3 3 , 2.   3 2 , 3. 3 4 , 4. 9 3
R1Q01OJsAUj8B
Ćwiczenie 9
Liczba - 8 3 - 512 3 jest równa Możliwe odpowiedzi: 1. - 2 4 , 2. 2 4 , 3. - 2 - 4 , 4. 2 - 4
R1Hyd5wE2fiwE
Ćwiczenie 10
Dane są liczby: x = - - 64 3 , y = 9 3 , z = 2 2 3 3 . Prawdziwa jest równość Możliwe odpowiedzi: 1. z = x y , 2. z = x y , 3. z = - y x
A
Ćwiczenie 11

Oblicz.

  1. 125 + 405 + 20

  2. 50 - 2 72 + 800

  3. 98 - 162 + 288

  4. 108 3 + 500 3 - 5 32 3

A
Ćwiczenie 12

Udowodnij, że jeśli x = 2 3 4 1 64 - 2 oraz y = 2 5 8 3 2 , to x = y 2 .

A
Ćwiczenie 13

Wykaż, że prawdziwa jest nierówność 3 - 2 3 3 2 27 - 2 > 3 27 3 - 1 .