Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się aby dodać do ulubionych Ten materiał nie może być udostępniony Dodaj całą stronę do teczki

Geometria płaska - część 1

B
Ćwiczenie 1
R1Zg8xZl1HBzb1
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
A
Ćwiczenie 2
R1Bx3P2FMwBg91
Zadanie interaktywne
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
RPcylvezMwXfx1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 3

Wszystkie trójkąty przedstawione na rysunku są trójkątami

R1bFZ0lajOk5a
static
classicmobile
Ćwiczenie 4

Wśród trójkątów przedstawionych na rysunku są dwa trójkąty

R1cG9WRqjZRBM
static
classicmobile
Ćwiczenie 5

Odcinki o długościach 5 cm3 cm są bokami trójkąta. Jaką długość może mieć trzeci bok tego trójkąta? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

RGLpPHOGe3v1b
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

W których czworokątach przekątne są równej długości?

R1G4A54jcdxAB
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

W których czworokątach obie przekątne przecinają się w połowie?

RwU34BQV4l9lf
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

W których czworokątach przekątne są prostopadłe?

RF1kAj0XiMClS
static
B
Ćwiczenie 9

Trapez AEFD zbudowany jest z trapezu ABCD i równoległoboku BEFC.

R1QBAHjz29Q771
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wykorzystaj dane z rysunku i oblicz miary kątów α, βγ czworokąta AEFD.

A
Ćwiczenie 10

Rysunek przedstawia okrąg o środku A. Przyjrzyj się narysowanym odcinkom i wypisz wszystkie

  1. cięciwy okręgu

  2. promienie okręgu

  3. średnice okręgu

    RL2NEEIlyT3le1
    Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

ibKOSZkBxb_d5e522

Geometria płaska - część 2

A
Ćwiczenie 11

Boki prostokąta mają długości: 28 mm1,2 dm. Oblicz obwód tego prostokąta. Wynik podaj w centymetrach.

A
Ćwiczenie 12

Na rysunku bok jednej kratki ma długość 1. Podaj nazwę narysowanego czworokąta i oblicz jego pole.

R1RSlLzz9P41O1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
classicmobile
Ćwiczenie 13

Na rysunku proste ab są równoległe i oddalone od siebie o 5 cm.

RQOW7QuwsDE1o1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz pole każdego trójkąta przedstawionego na rysunku i wskaż, które z poniższych zdań są prawdziwe.

R1YcQhjg5hW2b
static
C
Ćwiczenie 14

Trawnik na osiedlu, na którym mieszka Bartek, ma kształt prostokąta o wymiarach 50 m20 m. Przez trawnik biegną dwie ścieżki o kształcie i wymiarach podanych na rysunku.

RruRWaojbWp351
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Oblicz, na jakiej powierzchni tego trawnika rośnie trawa. Wynik podaj w arach.

B
Ćwiczenie 15

Odległość między dwoma miejscowościami na mapie w skali 1 : 200 000 jest równa 6 cm. Oblicz rzeczywistą odległość między tymi miejscowościami. Wynik podaj w kilometrach.

B
Ćwiczenie 16

Jedną z najdłuższych ulic w Polsce jest Wał Miedzeszyński w Warszawie, który ma 14,5 km długości. Jaką długość miałaby ta ulica na planie w skali 1 : 50 000?

ibKOSZkBxb_d5e691

Geometria przestrzenna

classicmobile
Ćwiczenie 17

Jakiej figury nie ma na zdjęciach zamieszczonych poniżej?

R1DL2XW2q83le1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Na zdjęciach nie ma figury w kształcie:

RzCKh808PQLYv
static
classicmobile
Ćwiczenie 18

Rysunek przedstawia graniastosłup prosty.

RlRuqs2q6wOK31
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.

Który z poniższych czworokątów powinien być podstawą tego graniastosłupa, żeby graniastosłup był prostopadłościanem? Wskaż wszystkie poprawne odpowiedzi.

R1KGmWSDIMlcS
Przypomnij sobie tytuł abstraktu, wysłuchaj nagrania i spróbuj zaproponować własny temat dla dzisiejszej lekcji.
static
B
Ćwiczenie 19

Oblicz objętość i pole powierzchni prostopadłościanu o wymiarach podanych na rysunku.

R11K6hZOVj1Na1
Źródło: Zespół autorski Politechniki Łódzkiej, licencja: CC BY 3.0.
B
Ćwiczenie 20

Akwarium ma kształt sześcianu o krawędzi długości 50 cm. Woda w akwarium sięga do 45 jego wysokości. Oblicz, ile litrów wody jest w tym akwarium.

B
Ćwiczenie 21

W zgrzewce jest osiem butelek wody mineralnej o pojemności 330 ml każda. Ile litrów wody mineralnej jest w tej zgrzewce?

classicmobile
Ćwiczenie 22

Ile co najmniej centymetrów kwadratowych papieru potrzeba na oklejenie dziesięciu sześciennych kostek o krawędzi 4 cm?
Wskaż prawidłową odpowiedź.

R4FYQUosp4maQ
static
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida