Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
classicmobile
Ćwiczenie 1

Wskaż funkcję, której dziedziną jest zbiór liczb rzeczywistych.

Rf7ybBbtqC11K
static
classicmobile
Ćwiczenie 2

Liczba 1 należy do dziedziny funkcji

R9LpOQJeztcad
static
classicmobile
Ćwiczenie 3

Dziedziną funkcji f(x)=x+2 jest przedział

RsgpqdWaaqh2L
static
A
Ćwiczenie 4
R1baDGxCpnpp01
Zadanie interaktywne
classicmobile
Ćwiczenie 5

Wskaż funkcję, do dziedziny której należy każda liczba ze zbioru -1, 0, 1, 2.

RfXoF6oGfFME3
static
classicmobile
Ćwiczenie 6

Do dziedziny funkcji fx=24-x należy liczba

RQgWbtYj78rtv
static
classicmobile
Ćwiczenie 7

Wskaż funkcję, której dziedziną nie jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych.

R15Ej8lYf8hMR
static
classicmobile
Ćwiczenie 8

Do dziedziny funkcji fx=x(x-1)(x+2)(x-3) należy liczba

R1em0LLkzIZnJ
static
classicmobile
Ćwiczenie 9

Rozważmy wszystkie graniastosłupy prawidłowe trójkątne, których suma długości wszystkich krawędzi jest równa 18. Długość krawędzi podstawy takiego graniastosłupa może być dowolną liczbą rzeczywistą z przedziału

RGJGEepuckI5Q
static
A
Ćwiczenie 10

Wyznacz dziedzinę funkcji.

 1. fx=2x+5

 2. g(x)=x2-5

 3. hx=x3-2x+7

 4. kx=5

A
Ćwiczenie 11

Wypisz wszystkie liczby, które nie należą do dziedziny funkcji.

 1. f(x)=2xx+7

 2. g(x)=x-11-x

 3. h(x)=2x+13x-9

 4. k(x)=3x-1120x+4

B
Ćwiczenie 12

Ustal dziedzinę funkcji.

 1. f(x)=7(x-2)(x+2)

 2. h(x)=x-3x(3-x)

 3. g(x)=x2-1(x-1)(x+4)

 4. k(x)=x3-5x2x(2x+4)(x-1)

 5. m(x)=5x2-9

 6. p(x)=2x+5x2+6

 7. t(x)=3-6xx2+2x+1

 8. u(x)=8x-9x2-4x+4

B
Ćwiczenie 13

Wypisz wszystkie dodatnie liczby całkowite, które należą do dziedziny funkcji

 1. f(x)=5-x

 2. g(x)=18-2x

 3. h(x)=7-3x

 4. k(x)=24-5x

B
Ćwiczenie 14

Wyznacz dziedzinę funkcji.

 1. fx=2x+3

 2. gx=4-2x10x+10

 3. hx=x15-3x+x-4

 4. tx=16-2xx+1+7x+21x-5

B
Ćwiczenie 15

Rozpatrzmy wszystkie trójkąty, których obwód jest równy 8. Oznaczmy wierzchołki takiego trójkąta przez A, B, C. Przyjmijmy, że AB jest najkrótszym bokiem AB=2AC=x. Zapisz długość a boku BC w zależności od x. Wyznacz dziedzinę otrzymanej funkcji a.

B
Ćwiczenie 16

Bok trójkąta równobocznego ABC ma długość 6. Punkty DE leżą na bokach odpowiednio BCAC w tej samej odległości x od wierzchołka C. Zapisz pole P trapezu ABDE jako funkcję x. Ustal dziedzinę tej funkcji.

B
Ćwiczenie 17

Rozważmy wszystkie graniastosłupy prawidłowe czworokątne o objętości 100. Zakładając, że krawędź podstawy takiego graniastosłupa jest równa a, zapisz jego pole powierzchni całkowitej P w zależności od a. Wyznacz dziedzinę funkcji P.

C
Ćwiczenie 18

Rozpatrzmy wszystkie trójkąty prostokątne, których pole jest równe 18. Przyjmijmy, że długość jednej z przyprostokątnych takiego trójkąta jest równa b. Zapisz długość c przeciwprostokątnej trójkąta w zależności od b. Wyznacz dziedzinę funkcji c.