Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony
A
Ćwiczenie 1

Liczba 3 jest miejscem zerowym funkcji

R1SQCSxTfd3AY
A
Ćwiczenie 2

Odczytaj miejsca zerowe funkcji liniowych, których fragmenty wykresów prezentowane są na rysunkach.

  1. RlWuqHYA7ahoa1

  2. RMdBVpaXH4ncS1

  3. R1PfWPithLAJW1

  4. RfGxKeQJVF08C1

A
Ćwiczenie 3

Wskaż miejsce zerowe funkcji fx=3x-9.

R1F0Ly4lc75ED
A
Ćwiczenie 4

Liczba (1) jest miejscem zerowym funkcji fx=m+2x-3. Wówczas

ROhK7cjXV9lmZ
B
Ćwiczenie 5

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f.

RtvGrV3426koW1

Na podstawie rysunku można stwierdzić, że

R1WeX8xkigkYE
A
Ćwiczenie 6

Rozwiązanie równania 52-3x=1-27x+3 należy do przedziału

RPHeBpUNNVEOx
A
Ćwiczenie 7

Rozpatrzmy nierówność x-4x+4+14x<x+72. Która z podanych liczb spełnia tę nierówność?

RmWzcDUGMVGyi
A
Ćwiczenie 8

Funkcja liniowa określona jest wzorem fx=-5x+3. Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba

Rb4NDesKM9zZ8
A
Ćwiczenie 9

Liczba (4) jest miejscem zerowym funkcji fx=m-1x+8. Wtedy

R1TMXH8nITOz5
A
Ćwiczenie 10

Rozwiązaniem równania 32-x=5-4x jest liczba

Rsg4WQ0Sz2xCm
A
Ćwiczenie 11

Na rysunku przedstawiony jest fragment wykresu funkcji liniowej f.

R1K2PZWN4Buvf1

Funkcja f przyjmuje wartość ujemną dla

RRmM4Qv9cyCg9
B
Ćwiczenie 12

Rozwiązanie równania xx+5=x+22 należy do przedziału

RNZQkIdnUN5le
B
Ćwiczenie 13

Najmniejsza liczba całkowita spełniająca nierówność x-6x+6>xx-12 to

ROs64yvafpPc3
A
Ćwiczenie 14

Funkcja fx=-3x-1 przyjmuje wartości ujemne dla wszystkich x należących do przedziału

RWXVyCbNmgetV
A
Ćwiczenie 15

Wskaż liczbę m, dla której wykres funkcji liniowej f określonej wzorem fx=m-1x+4 przyjmuje wartości dodatnie wtedy i tylko wtedy, gdy x<2.

R1cLKr9KiLbEU
A
Ćwiczenie 16

Oblicz miejsce zerowe funkcji f określonej wzorem

  1. fx=3x-4

  2. fx=-12x+5

  3. fx=3x-74

  4. fx=2x+6

A
Ćwiczenie 17

Liczba 5 jest miejscem zerowym funkcji fx=ax-10. Oblicz a.

A
Ćwiczenie 18

Rozwiąż nierówność x21-2>2-x19. Wyznacz najmniejszą liczbę całkowitą, która spełnia tę nierówność.

A
Ćwiczenie 19

Rozwiąż nierówność 3xx+1+x-122x-12x+1. Zaznacz zbiór jej rozwiązań na osi liczbowej.

C
Ćwiczenie 20

Wykaż, że liczba 212 jest rozwiązaniem równania 222-162x-410=87.

B
Ćwiczenie 21

Wypisz wszystkie liczby całkowite, które spełniają jednocześnie nierówności
xx+2<x-22x4+x+12>-2.

A
Ćwiczenie 22
RbKuZQdl8DwoF1
Zadanie interaktywne.
B
Ćwiczenie 23

Zaznacz na osi liczbowej zbiór wszystkich liczb spełniających jednocześnie nierówności
2x-12<2x+52,43x+1292x-12.

B
Ćwiczenie 24

Wypisz wszystkie nieujemne liczby całkowite, które spełniają jednocześnie nierówności
x+32<x-429x+7x3x+12.

B
Ćwiczenie 25

Wykaż, że nie istnieje liczba rzeczywista x, która spełnia jednocześnie nierówności
3xx-7<2x2+x-52,x+25-2x+12>2110.