Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Pobierz materiał do EPUB Pobierz materiał do MOBI Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Zaloguj się, aby udostępnić materiał Zaloguj się, aby dodać całą stronę do teczki

Dokonaj analizy porównawczej dzieła plastycznego i utworu literackiego. Zapoznaj się z poleceniami i śledź kolejne kroki, które mają ułatwić porównanie.

Polecenie 1

Etap pierwszy: znajdowanie podobieństw

 • Określ, co łączy obraz Dalego i wiersz Grochowiaka.

 • Wskaż wszystkie punkty wspólne między tymi dziełami.

 • Zdecyduj, czy wiersz jest opisem obrazu; czy nazwałbyś go ekfrazą, czy poetycką interpretacją dzieła malarskiego.

 • Określ, które elementy dzieła plastycznego znalazły swoje odzwierciedlenie w wierszu Grochowiaka.

Określ, co łączy obraz Dalego i wiersz Grochowiaka.

Wymień wszystkie punkty wspólne między tymi dziełami.

Zdecyduj, czy wiersz jest opisem obrazu; czy nazwałbyś go ekfrazą, czy poetycką interpretacją dzieła malarskiego.

Określ, które elementy dzieła plastycznego znalazły swoje odzwierciedlenie w wierszu Grochowiaka.

R1eQ6Bjqirh6t
(Uzupełnij).

Fragmenty wiersza, które odnoszą się do elementów obrazu

RTpnLfe9k2OzM1
Źródło: Englishsquare.pl sp. z o.o., licencja: CC BY-SA 3.0.
Polecenie 2

Etap drugi: przekład z języka malarskiego na poezję

 • Zdecyduj, czy i w jaki sposób Grochowiak opisuje obraz.

RXcKQPWWZVHa2
(Uzupełnij).
Polecenie 3

Etap trzeci: problematyka naddana przez poetę

 • Określ, czy zamierzeniem poety był opis obrazu.

 • Zastanów się, czy Grochowiak wniósł tu jakąś inną, własną problematykę, a jeśli tak, to czy jest ona bezpośrednio związana z obrazem.

 • Zastanów się (choć będzie to tylko spekulacja), co mogło być powodem napisania tego wiersza. Odpowiadając na to pytanie, weź pod uwagę czas powstania obu dzieł.

RFEpa4NdMXDki
(Uzupełnij).

Płonąca żyrafa nie jest „czystą” ekfrazą. Pojawiają się tu co prawda pewne elementy opisu obrazu, jednak stanowią one dla poety punkt wyjścia do własnych przemyśleń. Celem jest oddanie refl eksji, jakie zrodziły się pod wpływem dzieła Dalí; sztuka surrealistyczna służy do wyrażenia własnych przemyśleń, jej poetyka pozwala zwielokrotnić efekty poetyckie, nadaje swoisty dramatyzm i przyczynia się do zbudowania specyfi cznego nastroju.

Polecenie 4

Etap czwarty: relacja między wierszem a obrazem

 • Opisz, w jaki sposób dzieła te korespondują ze sobą.

 • Zdecyduj, czy możliwa jest interpretacja tego wiersza bez znajomości obrazu; czy wiersz zachował swoją „autonomię poetycką” (jest samodzielnym i wartościowym dziełem sztuki, które może istnieć niezależnie od obrazu).

RoiqVqwwu3Gr2
(Uzupełnij).

Wiersz zachowuje autonomię artystyczną. Jego interpretacja bez znajomości obrazu jest jednak znacznie utrudniona. Nie znając dzieła Dalego, czytelnik może mieć trudność w zrozumieniu niektórych fragmentów, zwłaszcza części pierwszej.

Polecenie 5

Etap piąty: interpretacja

Etap interpretacji powinien zawierać twoje osobiste sądy i wrażenia. Na podane poniżej przykładowe pytania musisz odpowiedzieć samodzielnie.

 1. Oceń, czy poetycka wizja zainspirowana dziełem malarskim jest udana.

 2. Zdecyduj, czy wiersz pozwolił ci ujrzeć w „nowym świetle” dzieło malarskie.

 3. Czy pobudził twoją wyobraźnię?

 4. Czy sposób odczytania sztuki Salvadora Dalí przez poetę jest ci bliski?

 5. Czy obraz i wiersz powiedziały o człowieku coś nowego, interesującego?

 6. Które dzieło jest dla ciebie ważniejsze? Dlaczego?

R1PXjJfY2flyW
(Uzupełnij).