Wróć do informacji o e-podręczniku Wydrukuj Pobierz materiał do PDF Zaloguj się, aby dodać do ulubionych Zaloguj się, aby skopiować i edytować materiał Ten materiał nie może być udostępniony

W poniższych zadaniach są wykorzystane różne informacje dotyczące Polski w roku 2013, opracowane przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

R1bpkV8Ix9q531
Animacja
A
Ćwiczenie 1

Poniższa tabela przedstawia liczbę szkół podstawowych w wybranych latach (dane z „Rocznika statystycznego”).

LICZBA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Rok szkolny

2005/2006
2010/2011
2011/2012
2012/2013

Liczba szkół

14 572
13 922
13 772
13 550

Wykorzystaj dane z tabeli i oblicz.

 1. O ile zmniejszyła się liczba szkół podstawowych w Polsce od roku szkolnego 2005/2006 do roku szkolnego 2012/2013?

 2. O ile zmniejszyła się liczba szkół podstawowych w Polsce od roku szkolnego 2010/2011 do roku szkolnego 2012/2013?

A
Ćwiczenie 2

Zapoznaj się z wysokościami siedmiu szczytów w polskich Tatrach (wzniesienie nad poziom morza podane jest w metrach).

 1. Wielka Koszysta 2193 m n.p.m.

 2. Żółta Turnia 2087 m n.p.m.

 3. Kozi Wierch 2291 m n.p.m.

 4. Świnica 2301 m n.p.m.

 5. Kasprowy Wierch 1987 m n.p.m.

 6. Giewont 1894 m n.p.m.

 7. Małołączniak 2096 m n.p.m.

  RF8VrgSNnqKGU1
  Animacja

  Wykorzystaj powyższe dane i oblicz.

 8. O ile metrów Kozi Wierch jest wyższy od Kasprowego Wierchu?

 9. O ile metrów Giewont jest niższy od Świnicy?

 10. O ile metrów Małołączniak jest wyższy od Żółtej Turni?

 11. O ile metrów niższa jest Wielka Koszysta od Gerlacha (2655 m n.p.m.) najwyższego szczytu Tatr słowackich?

iX1Zt7FJN0_d5e343
B
Ćwiczenie 3

W końcu 2012 r. w ewidencji Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno‑Krajoznawczego znajdowało się 67 375 km szlaków turystycznych, w tym między innymi: pieszych na terenach nizinnych — 37 534 km i na terenach górskich — 10 827 km, rowerowych — 13 927 km, konnych — 3019 km, kajakowych — 1113 km, narciarskich — 349 km.
Oblicz.

 1. O ile kilometrów długość szlaków pieszych na terenach nizinnych była większa od długości szlaków pieszych na terenach górskich?

 2. O ile kilometrów długość szlaków pieszych na terenach górskich była większa od długości szlaków narciarskich?

 3. Jaką łączną długość miały pozostałe, niewymienione w treści zadania szlaki szlaki turystyczne?

B
Ćwiczenie 4

Tabela przedstawia liczbę wybranych sekcji i dyscyplin sportowych oraz liczbę osób trenujących w danych sekcjach (według danych z 2012).

wybrane dyscypliny sportowe

Dyscyplina

Liczba sekcji

Liczba osób trenujących

piłka nożna

4649
274 777

piłka siatkowa

729
26 212

koszykówka

333
15 857

hokej na lodzie

49
2395

Wykorzystaj dane z tabeli i odpowiedz na pytania. Obliczenia wykonaj sposobem pisemnym.

 1. Jaka była łączna liczba sekcji w wymienionych dyscyplinach sportowych?

 2. Ile osób łącznie trenowało wymienione dyscypliny?

 3. O ile więcej osób trenowało piłkę nożną niż razem: piłkę siatkową, koszykówkę i hokej na lodzie?

 4. O ile mniej osób trenowało koszykówkę niż piłkę siatkową?

 5. O ile więcej było sekcji piłki siatkowej niż koszykówki?

iX1Zt7FJN0_d5e456
C
Ćwiczenie 5

Najdłuższe rzeki Polski to kolejno: Wisła, Odra, Warta, Bug i Narew.
Rozwiąż zadania, wykonując trudniejsze obliczenia sposobem pisemnym.

 1. Łączna długość Wisły i Odry wynosi 1862 km. Wisła jest o 182 km dłuższa od Odry. Oblicz długości Odry i Wisły.

 2. Rzeka Bug ma długość 774 km. Warta jest o 21 km dłuższa od Bugu, a Narew jest 275 km krótsza od Bugu. Oblicz długości Warty i Narwi.

 3. Wpisz do tabeli obliczone długości rzek i sprawdź, czy zgadza się suma ich długości.

  długości rzek

  Nazwa rzeki

  Długość rzeki (w km)

  Wisła

  Odra

  Warta

  Bug

  774

  Narew

  Suma długości

  3930
B
Ćwiczenie 6

W miejscowości Łosośno są 4 szkoły podstawowe. Tabela przedstawia liczbę uczniów w poszczególnych szkołach.

numer szkoły

Numer szkoły

Liczba uczniów

SP nr 1

236

SP nr 2

375

SP nr 3

SP nr 4

392

Razem

1417
 1. Wykonaj obliczenia i uzupełnij liczbę uczniów w SP nr 3.

 2. Oblicz różnicę liczby uczniów: w najliczniejszej szkole i w najmniej licznej.

 3. W sąsiedniej miejscowości Sarno w szkołach podstawowych uczy się o 799 uczniów więcej niż w Łosośnie. Oblicz liczbę uczniów szkół podstawowych w Sarnie.

K
Ćwiczenie 7

Na podstawie najnowszego „Rocznika statystycznego” oblicz, jaki jest przyrost naturalny w ostatnim roku.