0620 Zastosowanie diody półprzewodnikowej w prostownikach