Badanie reaktywności węglowodorów nasyconych, nienasyconych i aromatycznych ze związkami typu HX