Bezimienny wśród rekwizytów i symboli. Kartoteka według Krzysztofa Kieślowskiego

Autor:
Marzenna Śliwka

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Braun, Język teatru, Wrocław 1989.
  • Źródło: Maria Woronkowska, Kieślowskiego widzenie „Kartoteki” Różewicza, „Kurier Polski ” 1979, nr 47.
  • Źródło: Hasło: Jabłko, [w:] Władysław Kopaliński, Słownik symboli.
  • Źródło: Elżbieta Mazur, „Składam słowa/ dźwigam swój czas”. Kilka uwag do dyskursu o ocaleniu w poezji Tadeusza Różewicza (na lekcjach języka polskiego w szkołach ponadgimnazjalnych), [w:] „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego”, Seria Filologiczna, Dydaktyka 9, Dydaktyka Polonistyczna, red. A. Jakubowskia-Ożóg, Z. Sibiga, Rzeszów 2014, s. 38–39.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Ocalony.
  • Cytat za: Za: T. Gadasz, Historia filozofii XX wieku. Nurty. T.2. Wydawnictwo Znak. Kraków 2009, s. 401.
  • Źródło: Tadeusz Różewicz, Kartoteka.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida