Cechy gospodarki opartej na wiedzy i czynniki wpływające na jej innowacyjność oraz rozwój

Tekst: Magdalena Fuhrmann
Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.