Cechy romantycznego przeżywania na podstawie wiersza Juliusza Słowackiego Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony...

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Kowalczykowa Alina, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982.
  • Słowacki Juliusz, Listy do matki, [w:] Dzieła, t. 13, red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1952.
  • Przychodniak Zbigniew, Brzozowski Jacek, Wstęp, [w:] Słowacki Juliusz, Wiersze, Wrocław 2013.
  • Słowacki Juliusz, Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony…, [w:] tegoż, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005.
  • Pusz Wiesław, „Studia Polonistyczne” 1997, nr 52.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida