Cechy romantycznego przeżywania na podstawie wiersza Juliusza Słowackiego Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony...

Tekst: Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Alina Kowalczykowa, Pejzaż romantyczny, Kraków 1982, s. 38–39.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Listy do matki, [w:] Dzieła, t. 13, red. Julian Krzyżanowski, Wrocław 1952, s. 258.
  • Źródło: Zbigniew Przychodniak, Jacek Brzozowski, Wstęp, [w:] Juliusz Słowacki, Wiersze, Wrocław 2013, s. 24.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Tam byli, kędy śnieżnych gór błyszczą korony…, [w:] tegoż, Wiersze. Nowe wydanie krytyczne, oprac. Jacek Brzozowski, Zbigniew Przychodniak, Poznań 2005, s. 93–94.
  • Źródło: Wiesław Pusz, Sztambuchowe arcydzieło Słowackiego,, „Studia Polonistyczne” 1997, nr 52, s. 25.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida