Cechy władzy państwowej

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Mahatma Ghandi, dostępny w internecie: pl.wikiquote.org [dostęp 19.05.2020 r.].
  • Źródło: Ustawy norymberskie z 15 września 1935 r., dostępny w internecie: dydaktykahistorii.uni.lodz.pl [dostęp 29.04.2020 r.].
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.02.2020 r.].
  • Źródło: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 4.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida