Cechy współczesnej rodziny

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Wyniki Badania CBOS Młodzież ‘88 , ’94, ’96, ‘98, dostępny w internecie: pis.lodz.pl [dostęp 14.04.2020 r.].
  • Źródło: GUS, Liczba małżeństw i rozwodów w Polsce w latach 1980-2018, Rocznik Demograficzny 2019, 16.10.2019 r., dostępny w internecie: gov.pl [dostęp 12.05.2020 r.].
  • Źródło: CBOS, Młodzież o życiu seksualnym. Komunikat z badań, 1999 r., dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 1.07.2020 r.].
  • Źródło: Tomasz Szlendak, Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa 2010, s. 403.
  • Źródło: Danuta Duch‑Krzysztofek, Małżeństwo, seks, prokreacja. Analiza socjologiczna, Warszawa, s. 132.
  • Źródło: GUS, Gospodarstwa domowe i rodziny. Charakterystyka demograficzna NSP2011, Warszawa 2014.
  • Źródło: Anna Gromada, Czemu służy program rodzina 500 plus? Analiza celów polityki publicznej i polityki partyjnej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, Rok LXXX, zeszyt 3, 2018, s. 239.
  • Źródło: Janusz K. Kowalski, Klara Klinger, Mezalians po polsku, czyli ona i truteń. Co piątą rodzinę utrzymuje kobieta, 27.11.2017 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 21.11.2020 r.].
  • Źródło: Agata Sagan, Peter Singer, Project Syndicate, tłum. Aleksandra Paszkowska, dostępny w internecie: krytykapolityczna.pl [dostęp 26.09.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida