Chłopi i gospodarka folwarczno-pańszczyźniana

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Długosz Jan, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Sytuacja wsi feudalnej do XV wieku, t. 7, oprac. W. Korta, Warszawa 1959.
  • Statut warcki z 1422 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Sytuacja wsi feudalnej do XV wieku, t. 7, oprac. W. Korta, Warszawa 1959.
  • Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Chłopi, mieszczanie, oprac. B. Cybulski, S. Rogowski, Wrocław 1976.
  • Nowak Andrzej, Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku (na przykładzie województwa kaliskiego), Warszawa 1975.
  • Historia Polski w liczbach. Gospodarka, t. 2, red. F. Kubiczek, Warszawa 2006.
  • Ustawa sejmu piotrkowskiego przeciwko zbiegłym chłopom z 1532 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 18,: Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI-XVIII wieku, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1960.
  • Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Chłopi, mieszczanie, oprac. B. Cybulski, S. Rogowski, Wrocław 1976.
  • Uniwersał królewski o ustawie sejmu krakowskiego z dnia 3 marca 1518 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI–XVIII wieku, t. 18, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1960.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida