Chłopi i gospodarka folwarczno‑pańszczyźniana

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Długosz, Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Sytuacja wsi feudalnej do XV wieku, t. 7, oprac. W. Korta, Warszawa 1959, s. 26–27.
  • Źródło: Statut warcki z 1422 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Sytuacja wsi feudalnej do XV wieku, t. 7, oprac. W. Korta, Warszawa 1959, s. 26.
  • Źródło: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Chłopi, mieszczanie, oprac. B. Cybulski, S. Rogowski, Wrocław 1976, s. 122.
  • Źródło: Andrzej Nowak, Początki kryzysu sił wytwórczych na wsi wielkopolskiej w końcu XVI i pierwszej połowie XVII wieku (na przykładzie województwa kaliskiego), Warszawa 1975, s. 232.
  • Źródło: Historia Polski w liczbach. Gospodarka, t. 2, red. F. Kubiczek, Warszawa 2006, s. 73.
  • Źródło: Ustawa sejmu piotrkowskiego przeciwko zbiegłym chłopom z 1532 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, nr 18,: Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI-XVIII wieku, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1960, s. 11–12.
  • Źródło: Wybór tekstów źródłowych z historii państwa i prawa polskiego epoki feudalizmu. Chłopi, mieszczanie, oprac. B. Cybulski, S. Rogowski, Wrocław 1976, s. 131–132.
  • Źródło: Uniwersał królewski o ustawie sejmu krakowskiego z dnia 3 marca 1518 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Polska wieś folwarczno-pańszczyźniana w XVI–XVIII wieku, t. 18, oprac. J. Bartyś, J. Goldberg, Warszawa 1960, s. 7.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida