Chłopska natura i chłopski los. Chłopi Władysława Stanisława Reymonta

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Władysław Reymont, Rozdział 2, tom II, [w:] Chłopi, Kraków 2009, s. 168.
  • Źródło: Władysław Reymont, Rozdział 3, tom I, [w:] tegoż, Chłopi, Kraków 2009, s. 26.
  • Źródło: Władysław Stanisław Reymont, Rozdział 1, tom I (fragment), [w:] Chłopi, Kraków 2009.
  • Źródło: Władysław Stanisław Reymont, Rozdział 3, tom I (fragment), [w:] Chłopi, Kraków 2009.
  • Źródło: Władysław Stanisław Reymont, Rozdział 10 (fragment), [w:] Chłopi, Kraków 2009.
  • Źródło: Franciszek Ziejka, [Wśród mieszkańców Lipiec], [w:] „Wstęp” do „Chłopów” Władysława S. Reymonta.