Człowiek wobec tajemnicy egzystencji - Pan Błyszczyński Bolesława Leśmiana

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Bolesław Leśmian, Pan Błyszczyński, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. J. Trznadel, Wrocław 1983, s. 229–235.
  • Źródło: Zdzisław Łapiński, Metafizyka Leśmiana, [w:] Studia o Leśmianie, red. Michał Głowiński, Janusz Sławiński, Warszawa 1971, s. 40–44.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida