Czy istnieją ideały?

Zasób składa się z wiersza Zbigniewa Lengrena pt. „Kto to może być?”, krótkiego biogramu pisarza, ćwiczeń interaktywnych sprawdzających znajomość tekstu, poleceń otwartych.

Zbiór cech charakteru do wykorzystania w opisie postaci.

Uczeń dobiera antonimy, uzupełnia powiedzenia, pisze wiersz.

Bibliografia:

  • Źródło: Zbigniew Lengren, Kto to może być?, [w:] tegoż, Serie nie na serio, Lublin 1987, s. 52.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida