Dekolonizacja Azji

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia
Udostępnij

Tekst: Maciej Przybyliński, Lech Moryksiewicz

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Cytat za: Artykuł [...], Krzysztof Mroziewicz, 2008, dostęp: polityka.pl [28.01.2022].
  • Cytat za: Fragment artykułu popularnonaukowego [...], Historia, 2019, dostęp: rp.pl [28.01.2022].
  • Źródło: Fragment umowy zawartej [...] w 1949 roku , [w:] Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, 1945-1955, t. 1, oprac. A. Basak, T. Marczak, wybór A. Basak, T. Marczak, Wrocław 1989, s. 286–290.
  • Źródło: Vo Nguyen Giap, Początek wojny narodowowyzwoleńczej w [...], [w:] Wybór tekstów źródłowych do historii powszechnej po II wojnie światowej, 1945-1955, t. 1, oprac. A. Basak, T. Marczak, wybór A. Basak, T. Marczak, Wrocław 1989, s. 147–150.