Demaskacja mitów narodowych w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego

Tekst: Daria Murlikiewicz, Anna Pigoń

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982.
  • Źródło: Stanisław Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982, s. 72–78.
  • Źródło: Artur Hutnikiewicz, „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Warszawa 1994, s. 14–15.
  • Źródło: Julian Brun-Bronowicz, Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek, Warszawa 1958, s. 21–22.
  • Źródło: Jerzy Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2008, s. 221–223.
  • Źródło: Stefan Żeromski, Przedwiośnie, oprac. Z. J. Adamczyk, Wrocław 1982, s. 106–107.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida