Dokąd idziesz? Do słońca! – topos homo viator w poezji Edwarda Stachury

Tekst: Daria Murlikiewicz

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Januszkiewicz Michał, „Kwartalnik Filozoficzny” 1994, t. 85/4.
  • Roman Patyk, „Kresy” 2005, nr 4.
  • Krzysztof Rutkowski, Poeta jak Nikt, [w:] Edward Stachura, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. Z. Fedecki, Warszawa 1982.
  • Edward Stachura, Dokąd idziesz? Do słońca!, [w:] tegoż, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. Z. Fedecki, Warszawa 1982.
  • Buchała Marian, Buty Ikara. Biografia Edwarda Stachury, Warszawa 2017.
  • Edward Stachura, Wędrówką życie jest człowieka, [w:] tegoż, Wiersze, poematy, piosenki, przekłady, red. Z. Fedecki, Warszawa 1982.
  • Stachura Edward, Wszystko jest poezja. Opowieść-rzeka, Warszawa 1975.