Droga Hitlera do władzy

Autor: Karolina Stojek-Sawicka

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Cytat za: Alison Kitson, Germany 1858–1990: Hope, Terror, and Revival, s. 119.
  • Źródło: Wiek XX w źródłach. Wybór tekstów źródłowych z propozycjami metodycznymi dla nauczycieli historii, studentów i uczniów, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, PWN, Warszawa 1998, s. 88–89.
  • Źródło: Martin Kitchen, Historia Europy 1919–1939, tłum. T. Rybowski, Ossolineum, Wrocław 1988, s. 195.
  • Źródło: Jerzy Eisler, „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, s. 99.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida