Dusza anielska w czerepie rubasznym. Grób Agamemnona Juliusza Słowackiego

Tekst: Krzysztof Biedrzycki, Ewa Jaskółowa, Ewa Nowak, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Juliusz Słowacki, Kordian.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Testament mój.
  • Źródło: Maria Kalinowska, Słowackiego greckie sny o Polsce (fragmenty), [w:] Juliusz Słowacki – poeta europejski.
  • Źródło: Mieczysław Inglot, Kordian – imperatyw wolności, [w:] Wstęp do Kordiana Juliusza Słowackiego.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Listy do matki, oprac. Z. Krzyżanowska, Wrocław 1952, s. 378.
  • Źródło: Maria Kalinowska, Słowackiego greckie sny o Polsce, [w:] Juliusz Słowacki, red. M. Cieśla-Korytowska, W. Szturc, A. Ziołowicz, s. 15.
  • Źródło: Ewa Grzęda, Będziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby…. Mitologizacja mogił bohaterów w literaturze i kulturze lat 1795–1863, Wrocław 2011, s. 17.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona, [w:] Juliusz Słowacki, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, oprac. J. Pelc, Wrocław 1952, s. 81.
  • Źródło: Juliusz Słowacki, Grób Agamemnona (fragmenty), [w:] tegoż, Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu, oprac. J. Pelc, Wrocław 1952, s. 74–81.