E-administracja

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 6.05.2020 r.].
  • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, 6.10.2016 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.05.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego., 14.06.1960 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.05.2020 r.].
  • .
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej., 6.09.2001 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida