Epikurejska postawa Horacego i Jana Kochanowskiego

Tekst: Marcin Pełka

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o. o. 

Bibliografia:

  • Źródło: Horacy, Księga I, Oda XI, tłum. L. Siemieński.
  • Źródło: Horacy, Księga I, Oda XIV, tłum. A. Lam.
  • Źródło: Horacy, Księga III, Oda XXX, tłum. L. Rydel.
  • Źródło: Horacy, Księga II, Oda X, tłum. A. Lam.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Księgi wtóre, Pieśń XXIV.
  • Źródło: Jan Kochanowski, Czego chcesz od nas, Panie….
  • Źródło: Jan Kochanowski, Człowiek boże igrzysko (Fraszki, Księgi trzecie).
  • Źródło: Jan Kochanowski, Pieśń XXIV (Księgi wtóre).
  • Źródło: Jan Kochanowski, Księgi wtóre, Pieśń XI.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida