Etyka Arystotelesa

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Arystoteles, O duszy, tłum. Paweł Siwek.
  • Źródło: Arystoteles, Etyka nikomachejska, tłum. D. Gromska, Warszawa 1959.
  • Źródło: Arystoteles, [w:] tegoż, Etyka nikomachejska, t. II, tłum. D. Gromska.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida