Europa i Rzeczpospolita w XVII w. Podsumowanie

Autor: Dorota Wiśniewska

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

,

Bibliografia:

  • Źródło: Wiek XVI–XVIII w źródłach, oprac. M. Sobańska-Bondaruk, S.B. Lenard, Warszawa 1997, s. 320−321.
  • Źródło: Punkt czternasty orędzia Woodrowa Wilsona do Kongresu – 8 stycznia 1918 r., [w:] Wiek XX w źródłach, oprac. S.B. Lenard, M. Sobańska-Bondaruk, Warszawa 2002, s. 43–45.
  • Źródło: Fragmenty pism księcia Ludwika Saint-Simona, w: Historia nowożytna 1648–1789, oprac. K. Piwarski, Warszawa 1954, s. 41–42.
  • Źródło: Deklaracja praw narodu angielskiego z 13 lutego 1689 r., w: Historia nowożytna 1648–1789, oprac. K. Piwarski, Warszawa 1954, s. 28.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida