Eutanazja

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Małgorzata Olech, Utylitaryzm Petera Singera. Rozważania o eutanazji, „Edukacja Humanistyczna” 2013, nr 1 (28).
  • Źródło: Michał Płociński, Wesley J. Smith o osobach poddawanych eutanazji: Czy to są gorsi ludzie, 5.06.2019 r., dostępny w internecie: rp.pl [dostęp 29.07.2019 r.].
  • Źródło: Monika Kaczoruk, Anna Pacian, Jolanta Pacian, Hanna Skórzyńska, Eutanazja – zabójstwo człowieka czy uśmierzenie bólu. Regulacje prawne wybranych państw świata, „Hygeia Public Health” 2014, nr 49 (1), s. 19–25.
  • Źródło: Kazimierz Szewczyk, Bioetyka. Medycyna na granicach życia, Warszawa 2009.
  • Źródło: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 10.03.2020 r.].