Feudalizm w Kościele i reforma kluniacka

Autor: Zespół autorski Contentplus.pl

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Ultimatum Austro-Węgier wobec Serbii z 23 VIII 1914 r., [w:] Teksty źródłowe do nauki historii w szkole. Pierwsza wojna światowa 1914–1918, t. 47, oprac. A. Deruga, J. Derużyna, Warszawa 1960, s. 5–6.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida