Filozofia epoki modernizmu

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Ja, kiedy usta…, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 92.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Evviva l’arte!, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 177.
  • Źródło: Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Hymn do Nirwany, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980, s. 174.
  • Źródło: Leopold Staff, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Mieczysław Jastrun, Wrocław 1963, s. 3.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Eliasz, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1991, s. 243.
  • Źródło: Bolesław Leśmian, Łąka, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1991, s. 131.