Filozofia epoki modernizmu

Tekst: Estera Lasocińska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Ja, kiedy usta…, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
  • Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Evviva l’arte!, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
  • Przerwa-Tetmajer Kazimierz, Hymn do Nirwany, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa 1980.
  • Staff Leopold, Kowal, [w:] tegoż, Wybór poezji, oprac. Mieczysław Jastrun, Wrocław 1963.
  • Leśmian Bolesław, Eliasz, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1991.
  • Leśmian Bolesław, Łąka, [w:] tegoż, Poezje wybrane, oprac. Jacek Trznadel, Wrocław 1991.