Filozofia romantyzmu. Romantyczne mity

Tekst: Estera Lasocińska, Olga Taranek-Wolańska

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Adam Mickiewicz, Mesjanizm a filozofia, [w:] Romantyczna krytyka literacka i filozofia, oprac. Z. Skibiński, wybór Z. Skibiński, Wrocław 1998, s. 145.