Formy niekonwencjonalnej partycypacji politycznej (np. zgromadzenia, petycje) w Polsce

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Aktywnie przy Chopina, dostępny w internecie: go.wroclaw.pl [dostęp 18.08.2019 r.].
  • CBOS, „Komunikat z badań”, nr 54/2019.
  • Ewa Olkuśnik, Milicjanci przeciwko krasnalom, czyli Pomarańczowa Alternatywa we Wrocławiu, dostępny w internecie: historiaposzukaj.pl [dostęp 18.08.2019 r.].
  • Petycja w sprawie drogi ekspresowej Via Baltica, 25.07.2010 r., dostępny w internecie: otop.org.pl [dostęp 18.08.2019 r.].
  • (…), dostępny w internecie: poradnik.ngo.pl [dostęp 18.08.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach, dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida