Francja kardynałów i Ludwika XIV

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Historia PP 2022
Historia
Udostępnij

Tekst: Michał Kopczyński

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o. Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR

Bibliografia:

  • Źródło: List kardynała Mazarina do ks. d’Enghien po zwycięstwie pod Rocroi, [w:] J. Feldman, Teksty źródłowe do nauki historii w szkole średniej. Okres wojny trzydziestoletniej, t. 35, Kraków 1923, s. 19.