Francuskie oświecenie

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia albo słownik rozumowany nauk, sztuk i rzemiosł: Człowiek, [w:] Antologia tekstów filozoficznych. Wiek XVII, oświecenie, romantyzm, t. 2, wybór G. Radomski, Wrocław 1999, s. 38–39.
  • Źródło: Stanisław Staszic, Ród ludzki, ks. XVI, fragmenty.
  • Źródło: Immanuel Kant, Co to jest Oświecenie?, tłum. A. Landman.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida