Fundusze europejskie i programy pomocowe

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • CBOS, Społeczna ocena wykorzystywania środków europejskich, „Komunikat z badań”, nr 155/2016, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
  • Fundusze Europejskie w Polsce, dostępny w internecie: funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp 6.04.2020 r.].
  • (…), dostępny w internecie: encyklopedia.interia.pl [dostęp 14.05.2020 r.].
  • Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), dostępny w internecie: ec.europa.eu [dostęp 6.04.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida