Funkcja zewnętrzna państwa

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Traktat północnoatlantycki, dostępny w internecie: libr.sejm.gov.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne, dostępny w internecie: sip.lex.pl [dostęp 2.04.2020 r.].
  • Utrata dokumentów, 31.05.2017 r., dostępny w internecie: msz.gov.pl [dostęp 25.07.2019 r.].
  • Adam Głąb, Iwona Wieczorek, Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej, dostępny w internecie: nist.gov.pl [dostęp 25.07.2019 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida