Gospodarka w cieniu Gomułki

Szkoła ponadpodstawowa
Historia 2022
Historia i teraźniejszość
Historia
Udostępnij

Autor: Wiesław Zdziabek

Opracowanie i multimedia: Contentplus.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: [w:] Jezierski A., Petz B., Historia gospodarcza Polski Ludowej 1944-1985, Warszawa 1988, s. 266.
  • Źródło: Uchwała V Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (fragment), 11–16 XI 1968 r., [w:] Ryszard Kozłowski, Jan Sziling, Historia PRL 1960–1970. Wybór źródeł, Toruń 1984, s. 26.
  • Źródło: Uchwała V Zjazdu Polskiej Partii Robotniczej, [w:] Ryszard Kozłowski, Jan Sziling, Historia PRL 1960–1970. Wybór źródeł, Toruń 1984, s. 19.
  • Źródło: Gazeta Białostocka, , dostępny w internecie: http://pbc.biaman.pl/Content/13514/Gazeta%20Bia%C5%82ostocka%201965.12.06.pdf.
  • Źródło: List mieszkańca Świebodzic z 5 października 1959 r., [w:] Księga listów PRL‑u. Część druga (1956–1970), Warszawa 2004, s. 110.
  • Źródło: Wiedza o Polsce współczesnej, red. J. Chechliński, Warszawa 1975, s. 112.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida