Groteska w utworach Stanisława Lema

Tekst: Adam Kalbarczyk

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Bereś, Ita dixit Lem, „Postscriptum”, nr 1(51), s. 13–14.
  • Źródło: Stanisław Lem, Siedem wypraw Trurla i Klapaucjusza. Wyprawa pierwsza, czyli pułapka Gargancjana.
  • Źródło: Stanisław Lem, Cyberiada, Chotomów 1990, s. 135.
  • Źródło: Stanisław Lem, Cyberiada, Chotomów 1990, s. 128–129.
  • Źródło: Wolfgang Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, [w:] Groteska, red. M. Głowiński, tłum. R. Handke, Gdańsk 2003, s. 22–27.
  • Źródło: Stanisław Lem, Cyberiada, Chotomów 1990, s. 129.
  • Źródło: Stanisław Lem, Cyberiada, Chotomów 1990, s. 128.
  • Źródło: Wolfgang Kayser, Próba określenia istoty groteskowości, red. M. Głowiński, tłum. R. Handke, Gdańsk 2003, s. 26–27.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida