Grupy społeczne – ćwiczenia utrwalające

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Szacka Barbara, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003.
  • Szczepański Jan, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
  • Sztompka Piotr, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
  • Goode William J., Teoria napięcia w roli, [w:] Kucia Marek, Sztompka Piotr, Socjologia. Lektury, Kraków 2009.
  • Słownik socjologii i nauk społecznych, red. Gordon Marshall, Warszawa 2004.
  • Goodman Norman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009.
  • Giddens Anthony, Socjologia, Warszawa 2004.
  • Łoś Maria, Role społeczne w nowej roli, [w:] Mokrzycki Edmund, Ofierska Maria, O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, red. Jerzy Szacki, Warszawa 1985.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida