Grupy społeczne – ćwiczenia utrwalające

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie PP 2022
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

 • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 188.
 • Źródło: Jan Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970, s. 262.
 • Źródło: Piotr Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002, s. 234.
 • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 186.
 • Źródło: William J. Goode, Teoria napięcia w roli, [w:] Marek Kucia, Piotr Sztompka, Socjologia. Lektury, Kraków 2009, s. 158.
 • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 184.
 • Źródło: Barbara Szacka, Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003, s. 187.
 • Źródło: Słownik socjologii i nauk społecznych, red. Gordon Marshall, Warszawa 2004, s. 110.
 • Źródło: Norman Goodman, Wstęp do socjologii, Poznań 2009, s. 355.
 • Źródło: Anthony Giddens, Socjologia, Warszawa 2004, s. 722.
 • Źródło: Maria Łoś, Role społeczne w nowej roli, [w:] Edmund Mokrzycki, Maria Ofierska, O społeczeństwie i teorii społecznej. Księga poświęcona pamięci Stanisława Ossowskiego, red. Jerzy Szacki, Warszawa 1985, s. 139.