Grupy społeczne – ewolucja w XX w.

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Piotr Teisseyre, Ty też wierzysz w „kryzys rodziny”? Zobacz, dlaczego wcale nie jest tak źle, 22.02.2014 r., dostępny w internecie: natemat.pl [dostęp 25.11.2019 r.].
  • Styk Józef, Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno-socjologiczna, Lublin 1988.
  • Styk Józef, Ewolucja chłopskiego systemu wartości. Analiza historyczno‑socjologiczna, Lublin 1988.
  • Dawid Maleszka, Reguła (…), dostępny w internecie: salesnews.pl [dostęp 3.03.2020 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: prawo.sejm.gov.pl [dostęp 25.02.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida