Hamlet jako jeden z najważniejszych bohaterów literatury światowej. Hamletowskie monologi

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Jan Kott, Hamlet połowy wieku, [w:] tegoż, Szekspir współczesny, Kraków 1990.
  • Kott Jan, Hamlet połowy wieku, [w:] tegoż, Szekspir współczesny, Kraków 1990.
  • Stoll Edgar Elmer, Hamlet. An Historical and Comparative Study, [w:] Helsztyński Stanisław, "Hamlet" Wiliama Szekspira, tłum. Stanisław Helsztyński, Warszawa 1969.
  • Johann Wolfgang Goethe, Lata nauki Wilhelma Meistra, tłum. Piotr Chmielowski, Warszawa 1893.
  • Szekspir William , Hamlet. Królewicz duński, tłum. Józef Paszkowski, Warszawa 1986.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida