Handel międzynarodowy

Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Wiedza o społeczeństwie
Historia i teraźniejszość
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Encyklopedia PWN: handel zagraniczny, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Encyklopedia PWN: handel międzynarodowy, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Wanda Dugiel, Miejsce Polski w handlu międzynarodowym: znaczenie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, dostępny w internecie: ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Michał Jaszczyński, Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Gospodarka otwarta a zamknięta, dostępny w internecie: naukowiec.org [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Źródło: Milton Friedman, Rose Friedman, Wolny wybór, Sosnowiec 2006, s. 36.