Handel międzynarodowy

Szkoła ponadpodstawowa
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • <span lang=’Friedmanen’>Friedman Milton, Friedman Rose, Wolny wybór, Sosnowiec 2006.
  • handel międzynarodowy, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • handel zagraniczny, dostępny w internecie: encyklopedia.pwn.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Gospodarka otwarta a zamknięta, dostępny w internecie: naukowiec.org [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Michał Jaszczyński, Znaczenie handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym, dostępny w internecie: cejsh.icm.edu.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
  • Wanda Dugiel, Miejsce Polski w handlu międzynarodowym: znaczenie wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej, dostępny w internecie: ssl-kolegia.sgh.waw.pl [dostęp 1.12.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida