Hermeneutyka jako metoda interpretacji

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Źródło: Paul Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, tłum. P. Graff i K. Rosner.
  • Źródło: Hans-Georg Gagamer, Semantyka i hermeneutyka, [w:] Barbara Markiewicz, Od Nietzschego do filozofii współczesnej. Wybór tekstów.
  • Źródło: Ks. Stanisław Warzeszak, Hermeneutyka w teologii według Friedricha D.E. Schleiermachera , „Warszawskie Studia Teologiczne” VIII/1995, s. 247–268.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida