Horacy na tle swojej epoki

Tekst: Dariusz Dybek

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Stanisław Stabryła, Wstęp, [w:] Horacy, Dwadzieścia dwie ody, oprac. Stanisław Stabryła, tłum. Adam Ważyk, Wrocław 1991.
  • Źródło: Horacy, Oda IV 3 [Poscimur, si quid vacui sub umbra], [w:] tegoż, Wybór pieśni, oprac. Jerzy Krókowski, tłum. Julian Tuwim, Wrocław 1971, s. 144.
  • Źródło: Horacy, Pieśń na stulecie, [w:] tegoż, Dzieła wszystkie, t. 1: Ody i epody, oprac. Oktawiusz Jurewicz, Wrocław 1986, s. 372–378.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida