Idea praw człowieka oraz ich historyczny rodowód

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Źródło: Powszechna deklaracja praw człowieka, 10.12.1948 r., dostępny w internecie: unesco.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Źródło: Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2, dostępny w internecie: arslege.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Źródło: Chiny: Nie istnieje jeden uniwersalny model praw człowieka, 11.12.2019 r., dostępny w internecie: gazetaprawna.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
  • Źródło: Wielka Brytania: Wyjście USA z Rady Praw Człowieka ONZ jest „godne pożałowania”, 20.06.2018 r., dostępny w internecie: forsal.pl [dostęp 3.08.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida