Idealizm niemiecki: część 2. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Tekst: Tomasz Mazur

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Fenomenologia ducha.
  • Schodowski, Sosnowski: Ćwiartowanie Hegla. Rozmowa Bartosza Wójcika, dostępny w internecie: https://krytykapolityczna.pl/kultura/schodowski-sosnowski-cwiartowanie-hegla/ [dostęp 31.11.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida