Ideologie totalitarne

Tekst: zespół autorski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Truman Harry S., [w:] praca zbiorowa, Wielkie mowy historii. Od Hitlera do Eisenhowera, t. 3, Warszawa 2006.
  • Courtois Stéphane, Czarna księga komunizmu.
  • Mussolini Benito, Doktryna faszyzmu, Lwów 1935.
  • B. Mussolini, 27.11.2012 r., dostępny w internecie: wojna-mussoliniego.pl [dostęp 26.08.2019 r.].
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny., dostępny w internecie: isap.sejm.gov.pl [dostęp 2.02.2021 r.].
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., dostępny w internecie: sejm.gov.pl [dostęp 28.02.2020 r.].
  • Statut Komunistycznej Partii Polski, dostępny w internecie: kom-pol.org [dostęp 2.02.2021 r.].
  • „Nowe Drogi”, numer specjalny poświęcony XIX Zjazdowi Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego, Warszawa 1952.
  • Przemówienie Tomasza Manna do niemieckich słuchaczy w dziesiątą rocznicę objęcia władzy przez nazistów BBS, 26 stycznia 1943 r., [w:] praca zbiorowa, Wielkie mowy historii. Od Hitlera do Eisenhowera, t. 3, Warszawa 2006.
  • Solarz Jacek, Zgórniak Marian, Łaptos Józef, Wielka historia świata. Wielkie wojny XX wieku, Warszawa 2006.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida