Immanuel Kant: formy naoczności i kategorie intelektu

Tekst: Aleksander Trojanowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Immanuel Kant, Prologomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. Cytat za: Tadeusz Kroński Kant, s. 92.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida