Immanuel Kant o sądach i intelekcie

Tekst: Jacek Migasiński

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.
Materiał powstał we współpracy z Wydawnictwem Piotra Marciszuka STENTOR.

Bibliografia:

  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki…, oprac. J. Suchorzewska, tłum. B. Bornstein.
  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. Odparcie zarzutu o idealizm, oprac. J. Suchorzewska, tłum. B. Bornstein.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O poznawczym zastosowaniu kategorii intelektu, t. Nauka o elementach, cz. II, dz. I, ks. I, poddz. II, tłum. R. Ingarden.
  • Immanuel Kant, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka. O ideach czystego rozumu, t. § 40, fragment, oprac. J. Suchorzewska, tłum. B. Bornstein.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O ograniczonym stosowaniu idei czystego rozumu, t. Nauka o elementach, cz. II, dz. II, ks. II, poddz. III, tłum. R. Ingarden.
  • Immanuel Kant, Krytyka czystego rozumu. O ostatecznym celu naszego rozumu, t. Metodologia transcendentalna, dz. II, rozdz. I, fragmenty, tłum. R. Ingarden.
  • Immanuel Kant, Krytyka władzy sądzenia. O pięknie i sądzie smaku, t. cz. I, § 2 i 5, fragmenty, tłum. J. Gałecki.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida