Inne organy ochrony prawa

Materiał powstał we współpracy z PWN Wydawnictwem Szkolnym.

Tekst: Agata Kunicka-Goldfinger, Witold Kunicki-Goldfinger, Maciej Podbielkowski

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl sp. z o.o.

Bibliografia:

  • Oddziałowa Komisja w Gdańsku, Śledztwa zakończone skierowaniem aktu oskarżenia, [dostęp 20.05.2020 r.].
  • CBOS, Które zawody poważamy?, Komunikat z badań CBOS, 157/2019, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
  • oprac. Opracowanie własne.
  • CBOS, Oceny działalności instytucji publicznych, Komunikat z badań CBOS, 38/2020, dostępny w internecie: cbos.pl [dostęp 20.05.2020 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida