Interpretacja zjawisk geograficznych przedstawionych na wykresach i diagramach

Tekst: Magdalena Fuhrmann, Monika Pęszyńska

Scenariusz lekcji: Magdalena Fuhrmann

Opracowanie i multimedia: Englishsquare.pl Sp. z o.o.